texto

Este é o proxecto de Claudia, Elena e Ruth, rapazas de 2º da ESO que, apoiadas polos seus compañeir@s e dirixidas por Almudena queren demostrar que as matemáticas están presentes en cada momento das súas vidas.

As nosas estruturas

                        

Coa realización deste proxecto pretendemos que o alumnado resolva sinxelos problemas tecnolóxicos abordando a súa análise con autonomía e creatividade, traballando de forma ordenada e metódica para formular solucións prácticas e idóneas. Deste xeito, facilitamos a adquisición duns hábitos intelectuais e dunhas destrezas técnicas que lles permitan  identificar situacións problemáticas da vida cotiá,  avaliar as súas consecuencias, e formular con espíritu innovador e creativo vías de posibles de solucións. 


As estructuras máis orixinais ou resistentes foron as seguintes:


                                            Esta a fixeron en 2ºB, e pode resistir ata 140Kg.Esta estructura también hecha en 2ºB no aguanta tanto peso, aguanta aproximadamente unos 45KgEsta aguanta ata 60Kg
Este diseño ten algo distinto, as pirámides non están pegadas, pero aínda así poden resister ata 45Kg

Velaquí a exposición das mellores estruturas dos tres grupos.


Pilar Carro.Ningún comentario:

Publicar un comentario