texto

Este é o proxecto de Claudia, Elena e Ruth, rapazas de 2º da ESO que, apoiadas polos seus compañeir@s e dirixidas por Almudena queren demostrar que as matemáticas están presentes en cada momento das súas vidas.

martes, 10 de marzo de 2015

Lembrando mulleres matemáticas no día da muller

Todo o mundo oíu falar de Hipatia de Alexandría (inmortalizada por Amenábar na película Ágora), María Agnesi (curva de Agnesi) o Sofía Kovaleskaya (Teorema de Cauchy), pero imos falar desas outras mulleres (en xeral á sombra de grandes homes) que dedicaron a súa vida á investigación matemática.

Theano foi a muller de Pitágoras. Escribiu tratados de Matemáticas, Física, Psicoloxía infantil e Medicina. O desenvolvemento de Theano ao redor da proporción áurea (a proporcionalidade foi o eixe en torno ao que se desenvolveu a maior parte da produción da escola pitagórica) resulta da análise das posibles proporcións establecidas entre os dous segmentos en que un foi dividido.

Emilie du Châtelet (amiga de Voltaire) traduciu ao francés as obras de Newton, introduciu en Francia as ideas de Leibniz e realizó diversas investigacións sobre a calor e o movemento.


Sophie Germain estudou a teoría dos números, realizou un teorema (caso particular) do último teorema de Fermat, investigou os traballos de Euler sobre varas elásticas permitindo, un século máis tarde,construcións como a torre Eiffel.


 Bibliografïa: "Algunas mujeres ilustres en la historia de las Matemáticas"- Juan Jesús Barbarán Sánchez

Claudia Álvarez Costas

Ningún comentario:

Publicar un comentario